CÂU HỎI: CHÁU TÔI KHÔNG NGHE VÀ NÓI ĐƯỢC, TOI MUỐN HỎI TÔI CẦN HỒ SƠ GÌ ĐỂNHẬN CHẾ ĐỘ